Toerregelement KCNN

Bij een toerrit van Kreidler Club Noord Nederland is altijd het "Toerregelement KCNN" van toepassing. Door invullen van het inschrijfformulier, ondertekening daarvan en betaling van de ritbijdrage aan een medewerker van de organisatie gaat de inschrijver onvoorwaardelijk, zonder enig voorbehoud, akkoord met het toerregelement.

Bij een toerrit die Kreidler Club Noord Nederland in samenwerking met een lokale partner organiseert, is de lokale partner altijd eindverantwoordelijk voor de organisatie. KCNN is bij deze activiteiten op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.

Toerregelement KCNN:

  1. Uw bromfiets en\of motorfiets voldoet aan de wettelijk gestelde eisen en is mechanisch en motorisch in goede staat,
  2. U bent verplicht een valhelm te dragen tijdens de activiteiten van Kreidler Club Noord Nederland,
  3. U en uw bromfiets zijn minimaal W.A. verzekerd,
  4. U beschikt over een geldig bromfietscertificaat of een geldig rijbewijs AM
  5. Uw deelname aan de activiteit is altijd geheel voor eigen risico,
  6. U houdt zich aan de aanwijzingen van de organisatie,
  7. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie is een reden tot uitsluiting van deelname.
  8. Aansprakelijkheidsstelling van de organisatie is op geenerlei wijze mogelijk (zie punt 5)
  9. Restitutie van de bijdrage voor de toertocht is bij uitsluiting van deelname niet mogelijk.